تاریخچه : تالاب آبشینه همدان در واقع دریاچه پشت سد آبشینه می باشد که بر روی رودخانه آبشینه قرار داده شده است و به این خاطر تالاب سد آبشینه نیز شناخته می شود. سد آبشینه همدان خاکی و از هسته رسی برخوردار است.


هم چنین باغ ها و جنگل های فراوانی در ارتفاع 1900 متری آبشینه قرار گرفته است. تالاب آبشینه همدان دارای مساحت 85 هکتار می باشد. آبشینه همدان در مرکز دهستان سنگستان و در استان همدان قرار دارد. رود آبشینه یا رود یلفان همانند اکثر رودخانه های همدان، از چشمه سارهای الوند کوه شهر همدان سرچشمه می گیرد. حوضه آبگیر کوچکی مشمول از چندین جریان سطحی کوچک را در طول دامنه شرقی کوه الوند شامل می گردد.


رود آبشینه همدان با گذر از برخی از روستاهای دهستان سنگستان از جمله سنگستان، شورین، کنجینه، یگانه و یلفان، آنها را آبیاری می کند. این رودخانه را شاخه فرعی از رود قره چای نیز دانسته اند. پساب این رودخانه، قبل از احداث سد یلفان، به حوضه دریاچه نمک قم می ریخت. از پرندگان مهاجر که در فصل بهار به روستای آبشینه همدان مهاجرت می کنند می توان پلیکان، کشین بزرگ و کوچک، چوپ پا، فلامینگو، خنجری، حواصیل های خاکستری و ارغوانی، گلاریول، چنگر، پرستو دریایی نوک کاکایی نام برد.


این پرندگان از کشورهای آفریقایی به استان همدان وارد می شوند و تا پایان مهرماه در تالاب آبشینه زمستان گذرانی می کنند. تالاب آبشینه به خاطر مراقبت ویژه زیست محیطی و آبزی بودن پرندگان به بهترین زیستگاه برای برخی پرندگان و جانداران تبدیل شده است. تالاب آبشینه به مدت پنج سال از تاریخ 15 بهمن ماه سال 1390 به عنوان منطقه شکار ممنوع همدان مطرح گشت.

منبع: نشاط آوران