يك عدد كوله پشتي ديوتر sl فوچورا واريو ٤٥+١٠ دست دوم و در حد نو به فروش ميرسد.اين كوله پشتي رو پارسال از فروشگاه قله قاف خريداري کردم و تا به حال فقط در يك برنامه سه روزه و يك برنامه يك روزه استفاده شده. کوله کاملا تمیزه و شسته نشده. به دلیل خرید کوله بزرگتر این کوله رو میفروشم. كوله داراي كاور نيز مي باشد. قيمت ٤٨٠ تومان، در صورت تمايل پيغام بگذاريد. شماره تماس 09124852284

photo_2016-08-28_00-44-10.jpg
photo_2016-08-28_00-48-53.jpg