مرسی بابت مطالب و نکات. دوستان در مورد توصیه کردن کمی محتاط باشید. چون در برخی موارد این مسئله به مرگ و زندگی افراد دیگه ارتباط پیدا می کنه :3:
پیشنهاد می کنم فقط روی داروهایی که بدون نسخه می شه از...