صعود به قله غازک در توره اراک 7خرداد 1400

بنام خدا
اوایل خرداد بود و باتفاق بچه های باشگاه اوج اراک به محل کنکره جایی که در ابتدای کار صخره نوردی ایران محلی برای گردهمائی صخره نوردان بوده است در نزدیکی توره گرد هم آمدیم صعود از سمت چپ محل کنکره آغاز و به بالای کوه کنکره از محل پاکوب پهن و مشخصی رسیدیم ادامه مسیر تراورزی بود در دره های روبرو سمت راست قله زیبای لجور و چت و خط الراس آن مشاهده میشد کمی آن طرف تر کوه زیبای شاه کیخسرو هم نمایان بود پس از مدت یکساعت به محل چشمه ای که آبشخور گوسفندان هم بود رسیدیم دو سه درخت هم آنجا مشاهده میشد متاسفانه بعلت کمبود نزولات آسمانی آب چشمه از کیفیت خوبی برخوردار نبود و میبایست از قبل آب آشامیدن همراه میداشتیم لاکن برای درست کردن چای و جوشاندن آب آن مناسب بود صبحانه در ا ین محل صرف شد و دره زیبایی که مملو از گیاهان سبز و گاها گیاهان داروئی بود طی شد و میبایست از شیب دره دیگری در سمت چپ که انبوه گیاهان آن تا اندازه قد انسان بلند شده بود به سمت بالا صعود میکردیم بوی معطر گیاهان فضا را پر کرده بود آویشن و مرزنجوش به وفور یافت میشد و همگی از این خان پر نعمت بهره جستیم بعد از طی این دره پر شیب به محلی دیگر از گوسفند سرای بزرگی که اطراف آنرا با سنگهای بسیار زیاد محصور کرده بودند رسیدیم سرپرست محترم برنامه اعلام نمود از محل پلیس راه اراک توره هم میشود به این نقطه رسید و غاری هم در بین راه است که برای بازدید آن لوازم فنی نیاز دارد.
از سمت راست این گوسفند سرا کوه مقابل را با شیب زیاد بالا رفتیم تعدادی از افراد نیازمند حمایت و حمل کوله هایشان بودند که توسط همنوردان به یاری آنها آمدند
شیب تند این کوه طی شد و به خط الراس رسیدیم کم کم نماد قله غازک از دور مشخص شدافراد با احتیاط خط الراس را که از کنار پرتگاههای تند عبور میکرد گذشتند و به قله رسیدند گروههای دیگری هم در راه رسیدن به قله بودند
پس ازثبت عکسهای یادگاری ناهار در پائین دست قله صرف شد و فرود بانجام رسید هوا بسیار گرم و آفتاب سوزان بدنها را نوازش میداد دوباره به محل گوسفند سرا و در پایان در نزدیکی های غروب به محل کنگره رسیدیم و خدا را شاکریم که این صعود نیز با موفقیت بانجام رسید
باتشکر از سرپرست برنامه سرکار خانم بابائی
جلودار گروه و پیشکسوت گرامی جناب آقای سبحانی
و سایر عزیزانی که همراه و همیار گروه بودندتنها درخت مسیر قله غازک در کنار آبشخور گوسفندان


تنها چشمه کنار درخت و آبشخور گوسفندان که در فصل کم آبی بیشتر برای جوشاندن و صرف چای بکار میرود


سجده خدای بزرگ بلحاظ سلامتی و بوسه بر بلندای قله غازک


تصویر عینکی در قله غازک