پیمایش خلخال تا اسالم در تعطیلات خرداد 1400

بنام خدا
ساعت یک نیمه شب بود قرار گذاشتند که توسط اتوبوس جمع 45 نفره ما از باشگاه اوج اراک را از طریق ساوه به قزوین و زنجان و خلخال برساند راننده اتوبوس بسیار عالی رانندگی میکرد دربین راه در نزدیکی های زنجان محلی را برای صرف صبحانه انتخاب کرده و راهی جاده خلخال شدیم جاده ای پرپیچ و خم کم کم شهرخلخال پدیدار گشت شهری خنک که حتی ما یک عدد کولر هم برای نمونه روی پشت بام های این شهر ندیدیم از میانه شهر با اتوبوس گذر کرده و به ابتدای پیمایش یعنی روستای اندبیل رسیدیم همه مهیا شدند تا شیب ابتدای راه را با قدرت بالا رفته و از ارتفاع 2300 متری خود را به پست ترین ارتفاع در شمال یعنی اسالم برسیم
کوله های سنگین کار را دشوار میکرد تعداد زیاد همراهان و مبتدی بودن آنها در این پیمایش کار را بر سرپرست و دیگر ان دشوار میکرد لاجرم بعد از یکساعت به بالای یال رسیدیم این قسمت از مسیر همیشه توام با باد میباشد باد بسیار خنکی میوزید شاید هم بعلت این باد شدید است که درخچه های اطراف آن کوتاه قد هستند ولی واقعا دیدن این جنگل بسیار زیبا اطراف مسیر پیمایش که بسیار متراکم است و حتی عبور حیوانات هم از لابلای این درختان دشوار میکند جای تعجب همگان را فراهم آورد
وقتی بالای یال ذین اسبی رسیدیم به منظره بسیار جالبی برخوردیم دریایی متراکم از ابر در دام کوهستان قرارداشته و بینهایت حال و هوای ما را عوض کرد از این نقطه که بالاترین جایی بود که صعود میکردیم یعنی 2300متر میبایست به کمترین ارتفاع شمال از لابلای چنگلها پیمایش کنیم
همه این لحظات زیبا را با دوربین های خود ثبت کردند و آماده شدیم تا دل به این دریای ابر بزنیم و ارتفاع کم کنیم ساعتی پیمایش انجام شد و آماده خوردن ناهار شدیم مه بقدری شدید بود که تا 10متری اطراف خود را نمیدیدیم همینطور که در دل کوهستان پائین میرفتیم به کومه ها و اطاقکهای دامداران رسیدیم تعدادی از خودروهای آف روید هم از جاده به این خانه ها رسیده بودند در تمامی طول پیمایش صدای نیسانها و موتورسیکلت ها بگوش میرسید ولی جاده بعلت مه آلود بودن فضا مشخص نبود ما از مسیر پاکوب عبور کرده و به مسیر ماشین رو رسیدیم و طولی نکشید که دوباره میبایست به مسیر پاکوب برگردیم جلو دار و مسیر یاب گروه آقای حمزه يیان با حوصله گروه را به جلو هدایت کرده و ما را از داخل جنگل به ییلاق خرا خونی محل شب مانی رساند گروههای زیادی در محل مستقر بودند باران هم نم نم میبارید چادر های ما هم کنار چادر های دیگر گروهها در میانه ده بنا گردید آتش با استفاده از هیزمهای فروشی در ده مهیا شد و لباسهای خیس خشک شد
شب عالی و خوشی در انتظار همه بود توالت و دستشوئی و چشمه در اطراف و اکناف یافت میشد و اهالی با روی خوش با همه برخورد میکردند عده ای هم رفتند و خانه ای را برای شب مانی اجاره کردند
نم نم باران و شب نم مه و ابر چادر ها را خیس کرده بود ولی اکثرا چادر دو پوش داشتند و از باران در امان
صبح فرا رسید از باران خبری نبود ابرها هم به کنار رفته و مناظر زیبایی را خلق کرده بودند که انسان از وصفش عاجز است
قرار شد بارهای اضافی را با نیسان به محل دریابن حمل نمایند چند نفر از اعضا گروه و افراد خردسال هم با آنها راهی شدند
صبحانه در هوای بسیار عالی در ییلاق خراخونی صرف شد و تیم راهش را به سمت دریابن ادامه داد بر سر راه به روستاهای ناو بالا و ناو پائین در ارتفاع هزار متری رسیدیم روستاهای زیبا و مردمانی مهمان نواز متاسفانه در روستای ناو پائین بعلت گرفتگی ماهیچه پای چپ مشگل در پیمایش ایجاد شد و سرپرست محترم از جعبه کمکهای اولیه پماد پروکسی کام و باند استفاده و پایم را بستند که افاقه نمیکرد چند کیلومتر از مسیر ر ا با همان پای خراب طی کردم که کم کم احساس کردم بعلت فشاری که توسط پای دیگرم بر آن وارد میشود قادر به حرکت نیستم که خوشبختانه ما از مسیر ماشین رو میرفتیم و به وفور موتورسیکلت و ماشین از جلوی ما عبور میکرد لاجرم موتورسیکلت سوار خلخالی لطف کرده و مسیر تا آبشار دریا بن مرا برده و از اقدام خداپسندانه ایشان تشکر و قدر دانی گردید
تعطیلات خرداد باعث شده بود هزاران نفر در محل ورودی آبشار و پرورش ماهی بیتوته کرده و مستقر باشند که مشکل میشد جایی برای نصب چادر یافت شود
علیرغم ایام رحلت همه باندهای اکو و موتور برق آورده و به رقص و پایکوبی مشغول بودند
من هم با توجه به اوصاف پایم تصمیم گرفتم هر طور شده آبشار دریابن که فاصله کمی از آن محل داشت بازدیدی داشته باشم که همینکار را کردم تا حسرتش بردلم نماند
آبشاری زیبادر دل کوهستان و جنگل بنام آبشار دریا بن مشاهده میگردید ولی آب این آبشار خوردنی نبود زیرا بالادست آن معلوم نبود چه خبر است
نزدیکای غروب بود که ناگهان صدای فریاد و زد و خورد شنیده شد گروههایی که گفته بودم با اکو و موتور برق مشغول شادی بودند و بعضا مواد الکلی و مخدر هم مصرف کرده بودند با چوب و چماق به جان هم افتادند و یک نفر درمیان این نفرات کتک بسیار زیادی خورد و روی دست بردندش که میگفتند به قتل رسیده است
جو بسیار بدی حکم فرما بود ولی کم کم گروهای دعوا کننده ساکت شده و یا محل را ترک کردند و شب فرا رسید تاپاسی از نیمه شب صدای رقص و آواز شنیده میشد و اجازه خواب به کسی نمیداد
صبحی دیگر آغاز شد و نوید پایان پیمایش را میداد دوباره نیسانی را گرفتند و کوله های سنگین را حمل کردند من هم باتفاق دوتن دیگر که نمتوانستند راه دریابن تا روستای لاک تاشون انتهای مسیر را پیمایش نماییم با نیسان راهی شدیم
راهی پر گل و لا و سخت که راننده نیسان مدام به خودش بد و بیراه میگفت که لاستیکهایم خراب شد
حدود یکساعت با نیسان طی نموده و به جاده آسفالت و معروف اسالم به خلخال رسیدیم و کوله ها را در کنار مدرسه لاک تاشو پیاده کردیم تا همنوردان در ساعت دو بعدازظهر پس از طی مسافت دریابن تا لاک تاشو خود را به ما رساندند
ناهار را صرف کردند ولی بعلت اینکه اتوبوسی که قرار بود ما را به اراک برساند از ترس جریمه نتوانسته بود از ایست بازرسی به بالاتر بیاید مجبور شدیم ما پیاده این مسیر یکساعت و نیمه را با پای مجروح طی نمائیم
ولی مابقی گروه که از ماجرا باخبر شدند از سرپرست خواستند که نیسان برای حملشان درنظر بگیرد و از شانس بد ما با پای خراب همه را پیاده آمدیم و مابقی سواره تا محل اتوبوس آمدند
پس از جر و بحث با راننده اتوبوس که فایده ای هم نداشت راه برگشت از کنار جنگل گیسوم و انزلی و رشت انتخاب و پس از عبور از قزوین و بوئین زهرا و ساوه الحمد الله همگی در نیمه شب به سلامت به اراک رسیدند
در پایان از سرپرست خوب برنامه سرکار خانم نادی
آقای همزئیان مسیر یاب و جلو دار گروه و آقای ابوذر اعتمادی نگهبان کوله ها در طول مسیر و آقای موسی الر ضا تصویر بردار و کلیه کسانی که باعث شدند این برنامه به نحو احسن بانجام برسد تشکر و قدردانی میگردد


گردنه ذین اسبی اسالم به خلخال

اندبیل ابتدای پیمایش خلخال به اسالم
تازه کفش کوهپیمائی هم اونجا میفروختند

طبیعت شمال زیبای ایران
گردنه ذین اسبی اسالم به خلخال بالای روستای اندبیل

مسیر فرود از اندبیل به سمت روستای خراخونیروستای خراخونی و محل شب مانی


باز هم مسیر پیمایش اندبیل به خراخونی


روستای خراخونی گیلان و طبیعت زیبای منطقه
روستای لاکی تاشو انتهای مسیر پیمایش و مسجد روستا


محل شب مانی دوم در دریابن و استفاده از چوب والوار خشک شده درختان
مسیر خراخونی به ناو بالادر مسیر پیمایش خلخال به اسالممدرسه ای در ناو اسالم ناو پائین نام دارد که در این محل دچار گرفتگی عضله پا شدم
آبشاردریابن در مسیر اسالم به خلخال


مردان زحمتکش خطه گیلان
اینجا جاده اسالم به خلخال