بنام خدا
قله اصلان داغ در فریدون شهر اصفهان قرار دارد برای رفتن به این قله ابتدا مسیر آسفالته به آبشار خزه ای را طی نموده و پس از گذر از پیچ جاده که در عکس هم نشان داده شده قله تسیخه را مشاهده مینمائید از همانجا ابتدای صعود آغاز میگردد این قله دارای فراز و نشیبهای فراوانی است و تا پای قله بخواهید بر سید یه سه چهار ساعتی باید دره ها و کوهها را طی کنید امسال که کم آبی هست خبری از آبشار و چشمه فراوان نیست فقط یه قسمت فرعی در بین راه چند تا درخت است که بالای آن گوسفند سرا و چشمه ای وجود دارد و مابقی راه چشمه ای در کار نیست ما باتفاق همنوردان باشگاه اوج اراک در تاریخ 31 اردیبهشت 1400به سرپرستی آقای خسرو حمصی صبح ساعت حدود 9و نیم پای کار بودیم حدود ساعت 2 بعدازظهر قله و پس از صرف ناهار و استراحت بغل چشمه 8 عصر دم جاده رسیدیم فکر نکنید کار ساده ای است وقت کافی باید برای رفت و برگشت آن در نظر بگیرید موفق و پیروز باشیدقله اصلان داغ بدون نشان و علم


درختهای مسیر چشمه اصلان داغ

عکس دسته جمعی با همنوردان اوج به سرپرستی جناب خسرو حمصی

مسیرهای زیبای فراز و فرود قله اصلان داغ

سجده خدای متعال بلحاظ نعمت سلامتی و توان در قله اصلان داغ فریدون شهر اصفهان

این قله تسیخه است واین هم پیچ ابتدای جادهه جهت مسیر صعود قله اصلان داغ


این هم نمای زیبا از طبیعت اصلان داغ عکس از دوست عزیزم آقای موسی الرضا