زارش صعود به قله کل جنو ازنا در تاریخ 29 خرداد 1399


مارمولکی در کمین ملخ در پی روزی


چشمه کمندان یا چشمه بهادر در راه رسیدن به پناهگاه کل جنو ازنا
چشمه ای زیبا و عالی با آبی گوارا و بهشتی



نمائی از قله کل جنو از ده کمندان


شصت خدا در راه برگشت از قله کل جنو که نمای آن بطور کلی از نمائی که از روی قله به شکل شصت است فرق دارد


این هم شصت خدا از نمای روبرو در قله کل جنو اشتران کوه

پارکینگ دهستان کمندان



شب مانی در پناهگاه کل جنو
بیاد مرحوم خوشه چین و افرادی که در ساخت این پناهگاه از دل و جان مایه گذاشتند


طبقه پائین پناهگاه کل جنو یا مرحوم کامران سلیمانی


دره روبرو دره تونل برفی معروف کمندان است که سالانه گردشگران زیادی از آن بازدید مینمایند


پناهگاه کل جنو دارای آب و برق و سرویس بهداشتی دست دست اندرکاران ساخت آن درد نکنه بسیار ز حمت کشیدند و آب را از سرچشمه آن با لوله بطرف این پناهگاه هدایت کردند

نمائی از پناهگاه کل جنو از نزدیکی پاکوب قله


محل سرچشمه آب که بسمت پناهگاه هدایت میگردد

صخره های معروف کل جنو زیبا و خشن ولی دل انگیز و روح بخش
یخچال چال سیاه محلی برای فرود از سمت شصت خدا


طبیعت زیبای کل جنو ازنا

یخچال چال سیاه محلی برای فرود بشرط اینکه برفها نرم و آبدار باشند و خطر را به حداقل برسانند


بعد از شصت خدا میبایست یک شیب سخت ر ا طی کرد تا به یخچال چال سیاه برسید

این هم شصت خدا در راه بازگشت از قله کل جنو

در راه رسیدن به شصت خدا و بازگشت به پناهگاه کل جنو



مسیر فرود از قله بسیار چالشی و سخت همانند مسیر صعود میبایست با دقت فراوان انجام پذیرد




شکر خدای متعال که نعمت سلامتی داد تا بتوان زیبائی های کوههای ایران را ببینیم


درکنار همنوردان عزیز از همدان

سجده شکر در قله ها فراموش نشه الحمد الله رب العالمین


عکس یادگاری با باشگاه همنوردان سنندجی


جناب آقای سنجری آقای رضا فولادوند آقای بابک ابراهیم زاده و قاسم احمری



صعود از صخره های سر سخت کل جنو بدون هیچ حمایت و طناب و هارنس و ........


نمایی از صخره های کل جنو

صخره های کل جنو


کل جنو زیبا و صخره های جالب آن


راههای مختلف در اطر اف صخره های کل جنو که راه را برای رسیدن به قله تسهیل میکند



وقتی یک راه اشتباهی برای رسیدن به قله انتخاب میکنی اینجوری بین برف و صخره گیر میکنی پس بهتره مثل بچه خوب از راه صخره ها بری تا به مشگل نخوری

نمائی از صخره های کل جنو و یخچال چال سیاه






آبشارهای بین راه رسیدن به قله کل جنو

یخچال های کل جنو



پناهگاه کل جنویا پناهگاه مرحوم کامران سلیمانی