روستای هزاوه اراک در نزدیکی شهر و حدود 20دقیقه رانندگی و 30کیلومتری آن واقع شده است بسیار روستاز زیبا و از قطبهای گردشگری اراک محسوب میگردد انگور و ت شیره آن و همچنین ترخنه و باسلوق که از محصولات انگور هزاوه است شهرت جهانی دارد
قلل شهباز و مالگا از فراز قله هزاوه اراک

جانپناه سنگی در مسیر قله هزاوه اراک

برفهای باقیمانده از زمستان هزاوه اراک

نمائی از محوطه امامزاده سید سلطان احمد در هزاوه اراک

روستای هزاوه اراک دارای چندین محله است از جمله میون ده بالاده کویور هزوشن و..

بهار زیبا در هزاوه اراک