سلام میخواستم یسری راهنمایی راجع به منطقه فیلبند ازتون بگیرم
من به صورت بگ پک سفر میکنم و ۴ تا ۵ روز رو توی جنگل میمونم برای همین میخواستم یه چشمه نزدیک یه نقطه بکر برای کمپ بهم معرفی کنید و لطفا پوشش جانوری منطقرو بهم بگید برای عید میخوام برم