فروش سرشعله kovea-hiker در حد نو قيمت 165000قيمت نو 233000
خوذم يك سرشعله پريموس دارم و اين يك جورايي كادويي بود.
متاسفانه هر چي resesize كردم عكس ها اپلود نشد
09393967550