تنگه شیرز


تنگه شیرز یا دره شیرز یکی از دیدنی های استان لرستان است که امروزه بسیار مورد علاقه طبیعت دوستان قرار دارد. این دره با طول تقریبی 5 کیلومتر با مناظر زیبا و محصور کننده خود چشم هر بیننده ای را خیره و وادار به تحسین می کند.

برای دیدن این تنگه باید مسیر کوهدشت را در پیش بگیرید و پس از آن به سمت روستای نامجو و اولاد قباد بروید.
آبشار افرینه


عکس ها از: پروانهسایر صفحات مشابه

سفرنامه تصویری - استان لرستان (تونل برفی کمندان، آبشار نوژیان) - خردادماه 1395

سفرنامه تصویری - استان لرستان (آبشار برنجه، آبشار آب سفید) - اردیبهشت ماه 1395

سفرنامه تصویری - آبشار شوی (آبشار تله زنگ) - فروردین ماه 1395

سفرنامه تصویری - آبشار لندی - فروردین ماه 1395

سفرنامه تصویری - آبشار شوی (آبشار تله زنگ) - فروردین ماه 1393

سفرنامه تصویری - آبشار لندی (ابشار آو دی) - فروردین ماه 1393

سفرنامه تصویری - آبشار چنجوله - چهارمحال و بختیاری - تیر 1392

کلیپ تصویری - آبشار زرد و لیمه - اردیبهشت 1392

کلیپ تصویری - آبشار تنگ زندان (کردیکن)- اردیبهشت 1392

سفرنامه تصویری - آبشار زرد لیمه، پل خدا آفرین، پلکان باستانی دژپارت (دزپارت)- چهارمحال و بختیاری - اردیبهشت 1392

سفرنامه تصویری - آبشار تنگ زندان (کردیکن) -چهار محال و بختیاری- اردیبهشت 1392

سفرنامه تصویری - آبشار شوی (آبشار تله زنگ) - فروردین 1392

سفرنامه تصویری - آبشار لندی -چهار محال و بختیاری- فروردین 1392

سفرنامه تصویری - آبشارهای بیشه، گریت، چکان - (استان لرستان) - فروردین 1392