* دفاتر خدمات مسافرتی که دارای مجوز بند الف میباشند نیز آژانس هواپیمایی هم خوانده میشوند. این نوع از فعالیت شرکت های آژانس های هواپیمایی صرفا مربوط میشود به رزرو و صدور بلیت هواپیما. رزرو تمام مسیرهای خارجی و داخلی مربوط به هر ایرلاین.

آژانس های متقاضی بند الف علاوه بر داشتن شرایط و مدارک مورد نیاز شرکت هواپیمایی کشوری میبایست ضمانت های بانکی (مبلغ ضمانت اعلام شده از طرف هر ایرلاین متفاوت میباشد) نزد ایرلاین های طرف قرار داد بسپارند.

دوره های تخصصی مربوط به متقاضیان فعالیت در بخش صدور بلیت آژانس های هواپیمایی دو دوره ی آموزش صدور بلیت داخلی(هماک) و آموزش صدور بلیت خارجی(آمادئوس) میباشد. البته چند سالیست که بلیت صادر شده هواپیما از حالت دفترچه ای به بلیت الکترونیکی و چاپی در کاغذ معمولی تبدیل گردیده، کلاس ویژه صدور eticket(بلیت الکترونیکی) نیز به دوره های فوق اضافه شده است.

همچنین اخذ مجوز رزرو و صدور بلیت قطار و اتوبوس نیز ابتدا نیازمند اخذ مجوز بند الف میباشد.وظایف مدیر فنی بند الف1- نظارت مستقیم بر فعالیتهای کانترهای داخلی و خارجی .
2- بررسی تمامی فعالیتهای دفتر و همینطور بررسی کوپن های صادر شده توسط پیشخوانهای داخلی و خارجی .
3- هماهنگی با واحد حسابداری در تهیه ی گزارش مالی .
4- کنترل فروش روزانه پس از صدور مدارک توسط کارکنان .
5- تشکیل جلسات ماهانه با کارکنان جهت آگاهی آنان از آخرین قوانین خطوط هواپیمایی …