سلام ، کیسه خواب نو من دو هفته پیش در قله ناز گم شد وپیدا نشد دنبال یک کیسه خوب و تمیز سبک وزیر صفرم دسته دومم باشه ولی تمیز ایرادی نداره