با سلام شهر طبس مسینا با قدمت بیش از 1700 سال و آثار تاریخی بجا مانده ،همچنان کم توجهی مسئولان باعث عدم آشنایی آن در بین گردشگران است.
آثار بجا مانده از قلعه تاریخی و آسیاب های بادی که اخیرا تعدادی توسط میراث فرهنگی بازسازی شده و حتی یک بار در تلویزیون استانی مشاهده نشده است.مسجد قدیمی معروف به «ماه» در حال تخریب میباشد.تمام مطالب ذکر شده در کتاب نزهه القلوب آقای حمدالله مستوفی نوشته شده و از طبس مسینان یا مسینای فعلی به عنوان یکی از 16 شهر بزرگ قهستان آن زمان یاد شده است.
اما تاریخ شهر طبس به سالیان طولانی قبل از حمدالله مستوفی برمی گردد. گویا این شهر در اثر حوادث طبیعی 2 یا 3 بار تخریب شده است.حفاری های جدید در این شهر، قدمت طولانی آن را مشخص می کند.در منزل یکی از آشنایان که جاه فاضلاب را حفاری میکردند ناگهان شی ئی بسیار سخت مانع کار شده که پس از تلاش وافر برای حفر آن به اطراف آن توتل زدند که ناگهان چاهی دیگر در عمق 6 متری این جاه مشخص شد .مهمترین موضوعی که شاید در 2 ماه پیش رخ داد تخریب قسمتی کوچک از قبرستان وسیع طبس برای گاز رسانی به شهر بود که در قسمتی قبور سه طبقه به چشم می خورد گه نشان از 3 دوره حداقل1000 ساله است.