سلام.امیدوارم عرایض بنده در هر چه بهتر شدن برنامه های تیم بینجامد.در سفر اخیری که همراه گروه بودم راننده مینی بوس به شدت از موبایل استفاده میکرد البته حین رانندگی که خیلی از همراهان معترض این قضیه بودند ولی به خاطر ملاحظاتی بیان نمی کردند.از مدیران تقاضا دارم این مسیله را به شکل یک قانون مصوب کنند.متشکرم.