تصاویر زیر مربوط به عجیب ترین رستوران های جهان است.رستورانی که به شکل تخم مرغ است

رستورانی که از توالت الهام گرفته شده

رستورانی در آرژانتین که در آن مجسمه ای از رئیس جمهور پیشین این کشور وجود دارد

رستورانی در مالزی

رستورانی به سبک مدرسه، کلاس درس و معلم

رستورانی برای حس وضعیت جنگ!

رستورانی بر فراز آسمان


رستورانی برای تداعی وضعیت کره شمالی در چین!

رستوران خودمان!

رستورانی برای غذا خوردن در تاریکی مطلق!

رستورانی برای همدردی با معلولان!


رستوران الهام گرفته شده از تلار بورس ها

رستوران تاریخ

رستورانی که شبیه بیمارستان صحرایی است

رستوران قلعه خون آشام!

رستوران مخصوص علایق فاشیستی