سلام به همه ی گردشگرای عزیز.بافت تاریخی روستای اصفهک در چهلوپنج کیلومتری شهرستان طبس واقع شده.این بافت هنوز به طور کامل بازسازی نشده و هم اکنون مسجد و حمام قدیمی ان تا حد قابل قبولی بازسازی شده و چند خانه ی قدیمی ان هم در حال بازسازی است.در عید نوروز در داخل حمام قدیمی بافت سفره خانه سنتی دایر است.این بافت در ماه گذشته به ثبت ملی رسیده و اولین بافت ثبت شده در شهرستان طبس است.هم اکنون برای پیشرفت این بافت و ایجاد شدن یک دهکده توریستی نیزمند حضور شما هستیم . ارادتمند شما یک جوان اصفهکی به نام محمد حسینی مقدم
instagram:m.M.ESFAHK1378
telegram:mesfahk