اطلاعات و عکس های این جزیره را از آدرس زیر ببینید:

سفرنامه تصویری - جزیره مطاف، نخیلو، تهمادو، گرم - فروردین 1392