اطلاعات و عکس های مسیر ماسوله-ماسال را از آدرس زیر ببینید:

سفرنامه تصویری - عکس های برنامه پیاده روی و جنگل نوردی ماسوله تا ماسال - مردادماه 1391