سلام دوستان
یه سوال داشتم
من تا چند روز دیگه راهی شمال هستم ولی توی سفر می خوام یه شب توی یه محیط جنگلی توقف کنم به نظر شما بهترین مکان که دارای سرویس و سکو و ... باشه چیه؟
ضمنا من از بجنورد راه می افتم ساعتای حدود 10 صبح
متشکرم