حسن صباح از نوابغی بود که قلعه الموت را بالای صخره ای به ارتفاع 150 متر بنا کرد. آن هم در دل کوهستان
اگر با دقت به تصویر نگاه نکید نوک آن دار بست های قلعه را میبینید.این هم آدرس وبلاگم در مورد قلعه http://www.gazorkhan.loxblog.com