دوستان اگه دوربینی که مناسب شرایط سخت باشه دارید، معرفی کنید.
1) مدل دوربین
2) قیمت
3) تاریخ خرید
4)مشخصات
5)تجربه استفاده در طبیعت، کوهستان، برف، رطوبت، دریا
6)عکس دوربین
7) نمونه عکس گرفته شده با دوربین در شرایط مختلف(روز، شب، مه، دریا و....)
8) هر اطلاعات مفیدی که میتونه تو خرید دوربین کمک کنه