شهرستان رزن یكی از شهرستان‌های استان همدان است كه از شمال با استان قزوین، از شرق با استان مركزی و از جنوب و غرب با شهرستان كبودر آهنگ هم جوار و دارای آب و هوایی سرد و خشك است. به علت وجود مراتع مناسب در اطراف رزن، دامداری به عنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد شهر مطرح شد و مهمترین عامل توجه بیش تر به شهر رزن، قرار گرفتن آن بر سر راه تهران-همدان است. در مورد چگونگی نامگذاری و پیشینه تاریخی رزن بنا بر تحقیق آنوبانینی دو روایت نقل شده است: اول آنكه رزن از كلمه رایزن گرفته شده كه در اصطلاح رایزن به معنی مهماندار بوده است. در شرح این مطلب آمده كه رزن بر سر راه اصفهان-زنجان و قزوین-همدان بنا شده و بنای اولیه آن جنبه كاروان‌سرا داشته كه مسافران بعد از استراحت در كاروان سرای شاه عباسی واقع در آوج، منزل بعدی را رزن می دانستند و به مرور زمان رایزن به رزن تبدیل شده است.
در روایت دوم درباره رزن آمده كه به علت وجود باغ های انگور (رز) این منطقه به رزان معروف شده كه به مرور زمان به رزن تغییر یافته است. رزن مركز شهرستان رزن در 83 كیلومتری شمال شرقی همدان، و در ارتفاع 1860 متری از سطح دریا قرار گرفته است. مقبره امام‌زاده اظهربن علی و مقبره امام‌زاده هود مهم‌ترین مكان‌های دیدنی این شهرستان را تشكیل می‌دهد.

منابع:
istta (dot) ir
fa (dot) wikipedia (dot) org