شهرستان دلیجان از شمال با استان قم، از جنوب با استان اصفهان، از شرق با شهرستان کاشان و از غرب با شهرستان محلات همسایه بوده و مساحت آن 2170 کیلومتر مربع می باشد. شهر دلیجان به عنوان مرکز این شهرستان در ارتفاع حدود 1530 متری از سطح دریا قرار دارد و فاصله آن از شهر اراک حدود 140 کیلومتر می باشد.
شهرستان دلیجان در قلمرو آب و هوایی نیمه خشک قرار دارد و مرکز آن یعنی شهر دلیجان دارای زمستانهای سرد و تابستان های نسبتا گرم است. متوسط بارندگی حدود 100 میلی متر می باشد که کمترین میزان بارندگی را در میان شهرستان های استان است.

منابع:
fa (dot) wikipedia (dot) org