شهرستان خمين يکي از شهرستان‌هاي استان مرکزي ايران است. اين شهرستان از دو بخش به نام‌هاي مرکزي و کمره تشکيل گرديده است. جمعيت شهرستان خمين در سال ۱۳۷۰ هجري خورشيدي برابر با ۱۲۱٬۸۰۱ نفر سرشماري شده است.
خمين مرکز شهرستان خمين و يکي از شهرهاي استان مرکزي است که در جنوب اين استان و مجاورت شهرهاي اراک، محلات، گلپايگان، و اليگودرز واقع شده است.

منابع:
fa (dot) wikipedia (dot) org