گراب سفلی شهری است در استان کهگیلویه و بویراحمد ایران. این شهر در بخش لوداب از توابع شهرستان بویراحمد قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۵۴۷ نفر بوده است.

منابع:
k-b.ir
fa (dot) wikipedia (dot) org
chn (dot) ir