شهرستان قصر شیرین در حاشیه غربی استان کرمانشاه قرار گرفته و به این ترتیب از جمله شهرهای کاملا مرزی به حساب می آید. این شهرستان در مسیر راه های ارتباطی به مرز خسروی قرار داشته و به همین دلیل همواره مورد توجه بوده است. آثار باستانی متعددی در این شهرستان قرار دارد که از آن جمله می توان به چهار طاقی، که باقی مانده از دوران ساسانیان است اشاره نمود.
آب و هوای این شهرستان، به دلیل ارتفاع کم از سطح دریا، گرم بوده و به دلیل وجود منابع آبی متعدد، نسبتا مرطوب و دارای موقعیت مساعد برای کشاورزی است. تنوع محصولات کشاورزی و وجود دامپروری غنی باعث رونق زندگی مردم در این منطقه شده است.
قصر شیرین یکی از شهرهای کاملا جنگ زده استان کرمانشاه است که در پایان جنگ به صورت ویرانه ای تبدیل گردید. اما در حال حاضر این شهر کاملا آباد شده و همه ساله در ایام نوروز و به همچنین در ایام عرفه، پذیرای هزاران عاشق است. قصر شیرین نزدیک ترین نقطه از میهن عزیزمان به کربلا است.منابع:
anobanini
kermanshahmiras (dot) ir