جعفریه یکی از شهرهای استان قم است که در بخش جعفرآباد از توابع شهرستان قم قرار دارد.

منابع:
fa (dot) wikipedia (dot) org