استان قم با وسعتی معادل 14631 كیلومتری مربع در مركز كشور واقع شده و مركز آن شهر قم است. استان قم از شمال به وارمین و شهر ری از استان تهران و ساوه از استان مركزی، از جنوب به شهرستان‌های محلات و دلیجان از استان مركزی و كاشان از استان اصفهان و كویر نمك و از غرب به شهرستان‌های آشتیان و تفرش از استان مركزی محدود است. بر اساس آخرین تقسیمات كشوری در سال 1375، این استان دارای یك شهرستان، 4 بخش، یك شهر، 9 دهستان و 363 آبادی دارای سكنه بوده است.

نقشه تقسیمات و راه های استان قم
منابع:
icro (dot) ir
iranyad (dot) ir
جغرافیای استان قم، وزارت آموزش و پرورش