حصار گرم‌خان شهری از توابع استان استان خراسان شمالی است که در بخش گرمخان شهرستان بجنورد قرار گرفته است. این شهر در سال ۱۳۸۵، تعداد ۷۹۸ نفر جمعیت داشته است.

منابع:
fa (do) wikipedia (do) org