از وجه تسمیه سرخس اطلاع كافی در دست نیست؛ قدمت آن به زمان ساسانیان می رسد و مانند سایر نواحی خراسان، در طول تاریخ صدمات فراوان دیده است. در سال 617 هجری قمری و در حمله مغول به ایران، سرخس به عنوان سنگر اول، مورد غارت و ویرانی قرار گرفت. ناحیه سرخس از جمله نواحی مورد تصرف تركمانان نیز بوده است. باید اذعان داشت كه شهر سرخس، روزگاری از كانون های علم و دانش بوده و به واسطه مدارس و كتابخانه های متعدد، شهرت فراوانی كسب كرده بود. اكنون از آن همه شكوه و عظمت جز آثاری پراكنده و شهری كوچك، چیزی باقی نمانده است. از آثار دیدنی این شهر می توان به مقبره لقمان بابا (3 كیلومتری سرخس)، غار بزنگان (جنوب غرب بزنگان سرخس) و غار مزدارند (شمال شرق مزدارند) اشاره نمود.

منابع:
iranyad (dot) ir