شهر اردبیل مرکز استان اردبیل و مهم ترین شهر این استان به شمار می رود. شهری تاریخی که آثاری همچون آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی نشان از اهمیت آن در گذشته دارد. اردبیل شهری بزرگ، زیبا با آب و هوایی سردسیر است. زمستان های پر برف و سرد و تابستان های خنک از ویژگی های خاص این شهر به حساب می آید.