شهرستان گِرمی یا مغان یکی از شهرستان های استان اردبیل در ایران است. شهر گرمی مرکز شهرستان گرمی است. این شهرستان قبلا بخش مرکزی شهرستان مغان بود که شامل شهرستان‌های کنونی گرمی، پارس آباد و بیله سوار می‌باشد.