شهرستان دلیجان از شمال با استان قم، از جنوب با استان اصفهان، از شرق با شهرستان کاشان و از غرب با شهرستان محلات همسایه بوده و مساحت آن 2170 کیلومتر مربع می باشد. شهر دلیجان به عنوان مرکز این شهرستان...