زمانی که خبری از دوربین های دیجیتال نبود و عکاسان در تاریکخانه ها نگاتیوها را با محلول های شیمیای ویرایش میکردند گذشته است.امروز با اعتلای دنیای عکاسی دیجیتال نرم افزارهای ویرایش عکس ها هم پیشرفت...