ممنون می شم اگه کمی توضیح بدی :4: ببخشید من تازه رسیدم اینجا رو بخونم.