بسیار عالی و فوق العاده.ما هم باید یه سفر باهاتون بیاییم