بنام خدا
قله اصلان داغ در فریدون شهر اصفهان قرار دارد برای رفتن به این قله ابتدا مسیر آسفالته به آبشار خزه ای را طی نموده و پس از گذر از پیچ جاده که در عکس هم نشان داده شده قله تسیخه را مشاهده...