گُلپایـِگان شهری در استان اصفهان و مرکز بخش مرکزی شهرستان گلپایگان است. این شهر از شمال به شهرستان محلات و خمين، از جنوب به شهرستان خوانسار، از شرق به ميمه و از غرب به شهرستان اليگودرز محدود مي ...