سلام خدمت آقا مهدي
وسايلي الكترونيكي در بازار موجود مي باشد كه كه با ايجاد يكسري از امواج با طول موج خاص
حشرات و جوندگان را فراري دهد.
البته هنوز بنده موفق به پيداكردن اين گونه وسايل كه قابل...