درود
خیلی ممنون از negooli که این اطلاعات رو برامون تعریف کرد
راس میگه من خیلی ها رو استفاده میکنم
البته حرفه ای نیستم ولی بهش علاقه مندم
این عکس پایین هم همرو خودم از خودم گرفتم
البته یکم با ...