گرگرلوکا غاری است در منطقه صعب العبور از ارتفاعات کوه ایلمیلی در سایت بالای تله کابین رامسر که دارای شیبی تند بوده و دیواره‌های آن صخره‌ای می باشند.

لوکا در زبان محلی به سوراخ و شیار گفته می‌شود....