به نام آنکه عشق را آفرید

سلام دوستان
من خیلی وقته که عضو سایت هستم و پست های دوستان و سفرهای جذاب شما ها رو هم کم و بیش
دنبال میکنم . اما به خاطر مشغله ای که دارم نمی رسم سفر ها رو بیام . اما تو...