دوستانی که قصد آفرود دارند و به مناطق کویری یا باتلاقی قرار است سفر کنند حتما جک لیفت یا اِیر جک به همراه داشته باشند,
یک نکته دیگه,هیچ وقت تا میتوانید به تنهایی آفرود نروید,اگر رفتید حتما در نظر...