در حد شنیدن شنیدم که این روستا فقط پذیرای کسانیه که از طرف یکی از اهالی روستا دعوت شده باشن. ورود به روستا به راحتی امکان پذیر نیست مخصوصا برای تعداد زیاد.