روستای واریان از روستاهای مسیر کرج به چالوس در استان البرز ایران است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این روستا ۲۳۸ نفر (۶۶ خانوار) بوده است.
پس از پی‌ریزی سد امیرکبیر، تنها راه ارتباطی به ده واریان...