راستی جالبه! اینکه تهران از پیوند دو کلمه ی "ته" و "ران" تشکیل شده به معنی "انتهای دامنه"!
با توجه به موقعیت جغرافیاییش که انتهای دامنه کوههای البرزه درست به نظر میاد...