درود بر شما
اگه امكان داره آدرس نمايندگي هاي رسمي يا فروگاه هاي معروف و قابل اطمينان از اين برند رو كه سراغ دارين، نام ببرين.
سپاسگذارم.