سلام
قبل از خرید ویزگیهای کیسه خواب رو بررسی کنین
لینک معرفی تمام کیسه های خوابهای موجود در دنیا از تمام برندها
http://sleeping-bags.ru/language/english/index141.html

موفق باشید