برف انبار جايي نزديك فردو در روستاهاي اطرف قم مي باشد
كه هر جمعه خيلي از مردم قم و مسافرايي كه آشنا هستن اونجا مي ياد براي كوهنوردي
خيلي حال ميده
اگه دوست داشتين اطلاعات كاملي براتون از برف...